Käräjäoikeuden päätös:
EKM-pesiä myynyt on korvausvelvollinen


Juha Pelkonen osti vuonna 2011 mehiläispesiä, joista paljastui esikotelomätä. Nyt marraskuussa käräjäoikeus päätti, että pesien myyntiin osallistuneet tahot ovat velvollisia maksamaan hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut pesät ostaneelle tarhaajalle.

Mehiläisalan yritys toimitti yhteistilauksessa yhteensä 140 pesää sekä kakustoa. Tilauksen neuvotteli toinen yhtiö, joka hoiti maksuliikenteen ja toimitti pesät yhteistilaukseen osallistuneille. Alkuperäinen pesien myyjä ei tiennyt pesien lopullisia ostajia eivätkä pesien ostajat tienneet yhteistilausta tehdessään pesien alkuperäistä myyjää.
Yksi yhteistilaukseen osallistuneista oli mehiläistarhausta aloittanut, Heinävedellä asuva Juha Pelkonen. Hän osti oman yhtiönsä, Radio ja Kuva Ky:n kautta kymmenen mehiläispesää ja kymmenen laatikkoa kakustoa. Kokonaiskauppahinta oli 3 350 euroa.
Ostajan mukaan myydyt pesät olivat heikkolaatuisia eivätkä vastanneet sovittua: niissä piti olla edellisen vuoden emot, mutta niissä oli ostovuoden emot, ja laatikostot olivat huonokuntoisia. Pahinta oli se, että syksyllä pesät todettiin esikotelomädän saastuttamiksi. Samasta yhteisostosta myös moni muu mehiläistarhausta aloittanut sai esikotelomädän saastuttamia pesiä.

 

Epäselvyyttä sopimuksissa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksessä 18. marraskuuta todetaan, että kyseessä on ollut tavanomaista vaikeammasta asiasta. Päävaikeuksien taustalla on ollut se, ettei kumpikaan vastaajista eli pesien myyntiin osallistuneista yhtiöistä ole hyväksynyt minkäänlaista vastuuta osalleen. Sopimusepäselvyyksien vuoksi asia on monimutkaistunut. Alkuperäiselle pesien myyjälle ja pesät ostaneelle ei ole käräjäoikeuden mukaan syntynyt sopimusta. Sen sijaan pesien välittäjällä on ollut sopimussuhde pesät ostaneisiin. Välittäjä oli markkinoinut yhteisostoa ja luvannut hyväkuntoisia, EKM-vapaita pesiä.
Myyjä ei ollut pyrkinyt toimimaan SML:n suositusten mukaisesti eli selvittämään luotettavalla ja riittävällä tavalla mehiläispesien terveydentilaa. Myyjälle ei ollut myöskään syksyllä 2011 sopinut se aika, jolloin paikallinen eläinlääkäri olisi halunnut tulla ottamaan hänen pesistään EKM-näytteen pesäkauppojen myötä nousseiden tautiepäilyjen vuoksi. Välittäjänä toimineen yhtiön sekä useiden muiden yhteisostoon osallistuneiden pesistä oli tauti todettu syksyllä 2011 otetuissa EKM-näytteissä.
Päätöksessään käräjäoikeus on huomioinut myös sen, että myyvät tahot ovat olleet pitkään mehiläisalalla toimineita ja kokeneita, kun taas ostaja oli harrastaja. Näin ollen ostajan kannalta oli perusteltua luottaa siihen, että pesien välittäjä toimittaa sovitun mukaisesti terveitä pesiä, vaikka todistusta EKM-vapaudesta ei ollutkaan.
Käräjäoikeuden päätöksen mukaan pesien myynnissä mukana olleet kaksi yhtiötä ovat velvoitettuja yhteisvastuullisesti korvaamaan hinnanalennuksena ja vahingonkorvauksena 3 050 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi yhtiöt velvoitetaan suorittamaan ostajan oikeudenkäyntikulut, yhteensä 24767,20 euroa arvonlisäveroineen.
Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä tuomioon saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen.

Tässä oikeudenkäynnissä kantajana on Radio ja Kuva Ky ja vastaajina Paradise Honey Oy ja Korpiahon Hunaja Oy.

Juha Pelkonen
sähköposti: juha.pelkonen@hasuniitynhunaja.fi
p. 0400 271 735